We do business law. FOR YOU.
Acum, mai mult decât oricând.
 
-please click here for the English version-
 
Suntem conectați în permanență la implicațiile juridice și de business ale situației pe care o cauzează pandemia de COVID-19.  Suntem prezenți, cu același nivel de implicare, profesionalism și dedicare, pentru a ne susține clienții în această perioadă atât de grea, inclusiv din punct de vedere economic. Monitorizăm în timp real noutățile legislative, procesăm impactul lor asupra business-ului, pentru a vă ține la curent cu modificările relevante în materie. Avem o echipă dedicată de specialiști în domeniile cheie ale momentului - drept societar și contracte, dreptul muncii, drept fiscal, imobiliare, e-commerce, insolvență și faliment, protecția datelor cu caracter personal, drepturile omului -  care face analize juridice de profunzime, prin prisma particularităților generate de situația actuală și este pregătită să ofere suport pentru evaluarea, renegocierea și adaptarea contractelor, pentru analizarea impactului forței majore/cazului fortuit în raporturile contractuale în derulare, pentru stabilirea strategiei de gestionare a consecințelor care se preconizează în derularea unor contracte și alte nevoi care vor apărea în derularea activității.  
Pentru o imagine de ansamblu, iată un index al actelor normative relevante, adoptate în contextul pandemiei de COVID-19 și un brief al prevederilor principale cuprinse în acestea:

 

1. DECRETE PREZIDENȚIALE

 

1.1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care:

 

 • s-a instituit starea de urgență pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 16.03.2020;

 • s-a restrâns exercițiul unor drepturi;

 • s-au adoptat măsuri cu aplicare directă în domeniul ordinii publice, domeniul economic, al sănătății, al muncii și protecției sociale, al justiției, al afacerilor externe, precum și o serie de alte măsuri;

 • s-au prevăzut o serie de măsuri care se vor aplica gradual, prin acte normative ulterioare.

 

A fost emis și a intrat în vigoare în 16.03.2020.

1.2 Decret prezidențial nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care:
 
 • s-a prelungit starea de urgență de pe teritoriul României, cu 30 de zile, până la data de 15.05.2020;
 • s-a menținut măsura de restrângere a exercițiului unor drepturi pe perioada stării de urgență;
 • s-au prevăzut în continuare o serie măsuri cu aplicabilitate directă în domeniul ordinii publice, domeniul economic, al sănătății, al muncii și protecției sociale, al justiției, al afacerilor externe, precum și printr-o serie de alte măsuri;
 • s-a menținut lista măsurilor cu aplicabilitate graduală, ce pot fi adoptate prin acte normative ulterioare.
 
A fost emis și a intrat în vigoare în data de 14.04.2020

 

2. ORDONANȚE MILITARE

 

2.1 Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, prin care:

 

 • s-a întrerupt activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice din hoteluri, baruri, restaurante, cafenele sau alte localuri publice, cu anumite excepții;

 • s-a interzis desfășurarea unor activități precum cele culturale, științifice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, tratament balnear și de îngrijire personală;

 • s-a interzis desfășurarea unor evenimente cu număr mare de persoane;

 • s-au suspendat zborurile spre și dinspre Spania și Italia pe o anumită perioadă;

 • s-au adoptat măsuri privind persoanele aflate în carantină.

 

A fost adoptată în 17.03.2020 și a intrat în vigoare în 18.03.2020.

2.2 Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:

 

 • s-a interzis circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 22:00 - 6:00, cu anumite excepții;

 • s-a suspendat activitatea cabinetelor stomatologice, cu excepția intervențiilor urgente;

 • s-a suspendat activitatea de comercializare în centrele comerciale, cu anumite excepții;

 • s-a instituit obligația de a nu circula în grupuri mai mari de 3 persoane care nu locuiesc împreună;

 • s-au adoptat măsuri privind interzicerea intrării în România a unor cetățeni și apatrizi, cu anumite excepții;

 • s-au adoptat prevederi privind persoanele aflate în carantină sau izolare la domiciliu, care nu respectă aceste măsuri.

 

A fost adoptată și a intrat în vigoare în 21.03.2020, anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din conținutul ordonanței militare.

 

2.3 Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:

 

 • s-a interzis circulația persoanelor în afara locuinței, cu anumite excepții;

 • s-a interzis circulația persoanelor de peste 65 de ani în afara locuinței, cu anumite excepții;

 • s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau, după caz, a carantinării pentru toate persoanele care intră în România;

 • s-au suspendat toate zborurile spre și dinspre Germania și Franța, pe o anumită perioadă;

 • s-au luat măsuri privind accesul piloților la bordul navelor sosite din zone roșii/galbene;

 • s-au adoptat măsuri privind documentele care expiră pe perioada stării de urgență.

 

A fost adoptată în 24.03.2020 și a intrat în vigoare în 25.03.2020, anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din conținutul ordonanței militare.

2.4 Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:

 

 • s-a completat prevederea privind interdicția persoanelor de peste 65 ani de a părăsi locuința, reglementându-se și alte situații de excepție în care acestea se pot deplasa în afara locuinței;

 • s-a clarificat faptul că interdicția de circulație a unui grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale;

 • s-a impus operatorilor care comercializează produse de strictă necesitate să faciliteze accesul persoanelor de peste 65 de ani într-un anumit interval orar;

 • s-au adoptat măsuri privind sancționarea persoanelor care nu respectă carantina sau izolarea la domiciliu;

 • s-au adoptat prevederi privind optarea fie pentru carantină, fie pentru izolarea la domiciliu a conducătorilor de autovehicule de transport marfă la intrarea în țară;

 • s-au adoptat măsuri privind izolarea la locul de muncă a angajaților esențiali din anumite domenii de activitate;

 • s-a instituit obligația autorităților publice de a monta dispozitive cu dezinfectant la intrările în blocuri;

 • s-au instituit măsuri privind asigurarea de spații de cazare pentru personalul public sanitar, pentru a preveni îmbolnăvirea membrilor de familie;

 • s-au plafonat prețurile la energie electrică, termică, gaze naturale, alimentare cu apă și salubritate.

 

A fost adoptată și a intrat în vigoare în 29.03.2020, anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din conținutul ordonanței militare.

 

 

2.5 Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:

 

 • s-a prelungit măsura suspendării zborurilor spre și dinspre Spania și Italia;

 • s-au modificat sancțiunile pentru persoanele care nu respectă carantina sau izolarea la domiciliu;

 • s-au prevăzut o serie de excepții de la prevederile Ordonanței militare nr. 4/2020.

 

A fost adoptată în 30.03.2020 și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

2.6 Ordonanța militară nr. 6/2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, prin care:

 

 • s-a instituit măsura carantinei în municipiul Suceava, a unor localități limitrofe și a unei zone de protecție din județul Suceava.

 

A fost adoptată în 30.03.2020 și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

 

2.7 Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:

 

 • s-a instituit carantina în localitatea Țăndărei, județul Ialomița;

 • s-au supendat zborurile spre și dinspre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia şi Iran, pentru o perioadă de 14 zile, cu anumite excepții;

 • s-a prelungit suspendarea zborurilor spre și dinspre Franța și Germania pentru o perioadă de 14 zile, începând cu 8 aprilie 2020, cu anumite excepții;

 • s-a suspendat transportul rutier internațional de personane pentru cursele efectuate de operatorii de transport spre și dinspre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia, pe toată perioada stării de urgență;

 • s-au introdus noi prevederi privind măsurile aplicabile conducătorilor de autovehicule de transport marfă care intră în România;

 • s-au introdus prevederi privind asigurarea, la cerere, de spații hoteliere destinate repausului pentru personalul din sistemul public sanitar.

 

A fost adoptată și a intrat în vigoare la data de 4 aprilie 2020, anumite anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din conținutul ordonanței militare.

2.8 Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:
 
 • s-a permis circulația în afara locuinței pentru titularii autorizațiilor de pescuit în vederea desfășurării activității de pescuit comercial și acvacultură, precum și comercializarea produselor rezultate;
 • s-a permis circulația în afara locuinței a apicultorilor spre sau dinspre locația stupinei, reglementându-se și modalitatea în care se face dovada calității de apicultor;
 • s-a permis circulația în afara locuinței pentru achiziția de piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto;
 • s-a prelungit suspendarea zborurilor spre și dinspre Spania, pe o anumită perioadă;
 • s-a prevăzut că piețele agroalimentare, precum și unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19;
 • s-a prelungit pe durata stării de urgență, închiderea temporară – totală sau parțială – a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 • s-au prevăzut anumite excepții de la măsura izolării la domiciliu sau a carantinei pentru pentru anumite categorii de persoane care intră pe teritoriul României;
 • s-a interzis, pe perioada stării de urgență, încetarea sau supendarea activităților sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice și s-a instituit măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate pentru personalul angajat al acestor centre.
 
A fost adoptată în data de 09.04.2020 și a intrat în vigoare la data de 10.04.2020, anumite anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din conținutul ordonanței militare.
2.9 Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:
 
 • s-a prelungit măsura suspendării zborurilor spre și dinspre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia şi Iran, precum și spre și dinspre Italia, Franța și Germania, pentru o anumită perioadă;
 • s-a prevăzut că sunt exceptați de la măsura de izolare la domiciliu sau de la măsura carantinei lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în țară din Bulgaria, nu prezintă simptome;
 • s-au prevăzut măsuri privind personalul navigant al navelor aflate în porturile românești, inclusiv măsuri privind testarea acestora, dar și condițiile în care se supun sau nu măsurii carantinei în spații special amenajate sau măsurii izolării la domiciliu;
 • s-au modificat prevederile privind piețele agroalimentare, în sensul în care acestea vor rămâne deschise pe perioada stării de urgență, cu obligația de a se adopta măsuri privind purtarea de mănuși și măști, precum și păstrarea distanței sociale;
 • s-a prevăzut că anumite articole din Ordonațele militare anterioare își încetează aplicabilitatea;
 
A fost adoptată în data de 16.04.2020 și a intrat în vigoare la data de 16.04.2020, anumite anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din conținutul ordonanței militare.
2.10 Ordonața militară nr. 10 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:
 
 • s-a permis circulația persoanelor de peste 65 de ani în afara locuinței, indiferent de intervalul orar, pentru anumite motive și s-a modificat intervalul orar în care persoanele cu vârsta de peste 65 de ani pot circula în afara locuinței, pentru alte motive, astfel cum era reglementat pin ordonanțele militare anterioare;
 • s-a prelungit suspendarea zborurilor spre și dinspre Spania, Italia, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran, pentru o anumită perioadă;
 • s-a stabilit că, pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate destinatarilor de către personalul Poștei Române prin introducerea în cutia poștală sau prin afișare, cu excepția actelor de procedură.
 
A fost adoptată în 27.04.2020 și a intrat în vigoare în 27.04.2020, anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din cuprinsul ordonanței militare.
2.11 Ordonața militară nr. 11 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:
 
 • s-a prelungit suspendarea zborurilor spre și dinspre Spania, până la data de 14.05.2020;
 • s-a stabilit că, se exceptează de la măsura de izolare la domiciliu personalul navigant maritim și fluvial care se repatriază și nu prezintă simptome specifice COVID-19 și îndeplinesc anumite condiții;
 • s-a ridicat măsura carantinei din orașul Țăndărei, județul Ialomița.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 11.05.2020, anumite măsuri aplicându-se de la o dată ulterioară, după cum rezultă din cuprinsul ordonanței militare. 
2.12 Ordonața militară nr. 12 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, prin care:
 
 • s-a ridicat măsura carantinei din municipiul Suceava și din unele localități limitrofe.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 13.05.2020.

 

3. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

3.1 Ordonanța de  urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, prin care:

 

 • s-a reglementat procedura instituirii și încetării stării de urgență, competențele și responsabilitățile autorităților în acest context;

 • s-au stabilit măsurile care pot fi dispuse pe durata stării de urgență, respectiv ordonanțe militare și ordine ale altor autorități publice;

 • s-a reglementat regimul de sancționare al faptelor care încalcă măsurile dispuse pe durata stării de urgență.

 

A fost adoptată și a intrat în vigoare 21.01.1999 și a fost modificată în contextul prezentei stări de urgență, prin OUG nr. 34/2020 la data de 31.03.2020, anumite prevederi intrând în vigoare la o dată ulterioară, după cum rezultă din cuprinsul OUG nr. 34/2020.

 

 

3.2 Ordonanța de urgență nr. 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care:

 

 • s-a modificat și completat Codul Penal privind infracțiunea de fals în declarații, infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor și infracțiunea de omisiune a declarării de informații.

 

A fost adoptată în 18.03.2020 și a intrat în vigoare în 20.03.2020.

 

3.3 Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care:

 

 • s-au adoptat măsuri de sprijin în derularea unor contracte comerciale privind amânarea plății chiriei, amânarea plății pentru utilități și invocarea forței majore împotriva anumitor operatori economici;

 • s-au adoptat măsuri privind dobânzile și penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale;

 • s-a decis suspendarea popririi creanțelor bugetare;

 • s-au instituit facilități de garantare de către stat a creditelor acordate IMM-urilor;

 • s-au acordat înlesniri pentru contribuabilii care aplică sistemul de plăți anticipate pentru impozitul pe profit;

 • s-au adoptat măsuri privind restructurarea obligațiilor fiscale;

 • s-a modificat termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real.

 

A fost adoptată în 18.03.2020 și a intrat în vigoare în 21.03.2020.

 

3.4 Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care:

 

 • s-a modificat legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zilele libere părinților în situația închiderii școlilor/grădinițelor/creșelor;

 • s-au adoptat măsuri privind decontarea indemnizației de șomaj tehnic de către stat.

 

A fost adoptată în 18.03.2020 și a intrat în vigoare în 21.03.2020.

 

3.5 Ordonanța de urgență nr. 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, prin care:

 

 • s-a dispus plafonarea valorii procentului aferent contribuţiei clawback pentru trimestrul I al anului 2020, în sensul plafonării valorii procentului aferent contribuţiei trimestriale clawback pentru trimestrul I al anului 2020 la valoarea trimestrului IV al anului 2019 de 27,65%.

 

A fost adoptată în 26.03.2020 și a intrat în vigoare în 27.03.2020.

 

3.6 Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prin care:

 

 • s-au adus modificări în ceea ce privește plata indemnizației de șomaj tehnic;

 • s-au adoptat prevederi privind acordarea stimulentului de inserție, indemnizației pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități și a indemnizației de creștere a copilului;

 • s-au adus modificări în ceea ce privește acordarea zilelor libere părinților, în situația închiderii școlilor/grădinițelor/creșelor;

 • s-a stabilit că, pe perioada stării de urgență, se suspendă sau nu încep executările silite pentru recuperarea debitelor pentru drepturile de asistență socială și asigurări sociale.

 

A fost adoptată în 26.03.2020 și a intrat în vigoare în 30.03.2020.

 

3.7 Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, prin care:

 

 • s-au instituit o bonificație pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

 • s-a prevăzut că, pe durata stării de urgență și în următoarele 30 de zile de la încetarea acesteia, nu se plătește taxa pe valoare adăugată la organele vamale pentru importul anumitor medicamente, echipamente de protecție, materiale sanitare etc.

 

A fost adoptată în 26.03.2020 și a intrat în vigoare în 30.03.2020.

 

3.8 Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, prin care:

 

 • s-au majorat limitele pentru amenda aplicată contravențiilor privind încălcarea prevederilor ordonanțelor militare și au fost introduse o serie de sancțiuni contravenționale complementare, prevederi care se aplică în 3 zile de publicarea ordonanței;

 • s-au adoptat anumite derogări privind regimul juridic al contravențiilor;

 • s-a prevăzut că documentele eliberate de instituțiile publice își mențin valabilitatea pe durata stării de urgență și pe o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia;

 • s-a prevăzut că dovezile înlocuitoare ale permiselor de circulație își mențin valabilitatea în anumite situații.

 

A fost adoptată în 26 martie 2020 și a intrat în vigoare în 31 martie 2020, cu excepția anumitor prevederi, care intră în vigoare la o dată ulterioară, după cum rezultă din cuprinsul ordonanței de urgență.

 

3.9 Ordonanța de urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, prin care:

 

 • s-au adoptat măsuri privind emiterea și prelungirea voucherelor de vacanță.

 

A fost adoptată în 26.03.2020 și a intrat în vigoare în 30.03.2020.

 

3.10 Ordonanța de urgență nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decret nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care:

 

 • s-au adus modificări Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, precum și Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare.

 

A fost adoptată în 26.03.2020 și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

 

3.11 Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prin care:

 

 • s-au acordat facilități anumitor debitori privind suspendarea obligației de plată din contractele de credit și leasing.

 

A fost adoptată în 26.03.2020 și a intrat în vigoare în 30.03.2020.

 

3.12 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, prin care:

 

 • s-a modificat Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zilele libere părinților în situația închiderii unităților de învățământ, prin extinderea aplicabilității măsurii în beneficiul părinților ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație antepreșcolară, precum și prin prevederea acordării zilelor libere, în aceste condiții, pe perioada vacanțelor școlare.

 

A fost adoptată în 02.04.2020 și a intrat în vigoare în 04.04.2020.

 

3.13 Ordonanța de urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prin care:

 

 • s-au modificat condițiile pentru acordarea creditelor garantate de stat către IMM-uri;

 • s-a adoptat schema de ajutor de stat, care privește acordarea ajutorului sub forma de garanții pentru împrumuturi, cât și sub forma acordării de către stat a unui grant pentru IMM-urile care au contractat un credit garantat de stat.

 

A fost adoptată în 02.04.2020 și a intrat în vigoare în 04.04.2020.

3.14 Ordonanța de urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, prin care:
 
 • s-a reglementat cadrul general pentru utilizarea la nivelul autorităților și instituțiilor publice a semnăturii electronice, precum și a documentelor electronice.
 
A fost adoptată în 30.03.2020 și a intrat în vigoare în 07.04.2020.
3.15 Ordonanța de urgență nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin care:
 • s-a reglementat faptul că procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se inițiază în termen de 6 luni de la data expirării stării de urgență;
 • s-a prevăzut că mandatele autorităților administrației publice locale se prelungesc până la data preluării de către noile autorități ale administrației publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020;
 • s-au prevăzut dispoziții derogatorii de la Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, referitor la listele cu susținători, dar și la contribuțiile electorale.
 
A fost adoptată în 06.04.2020 și a intrat în vigoare în 08.04.2020.
3.16 Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, prin care:

 • s-au adoptat o serie de modificări ale Codului Fiscal, privind acordarea unor avantaje în natură persoanelor izolate la locul de muncă, privind produsele accizabile intrate în proprietatea privată a statului, precum și privind neacordarea unor facilități fiscale pentru indemnizațiile primite de părinți în situația închiderii unităților de învățământ;

 • s-a modificat Ordonanța de Urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență privind anumite bunuri care fac obiectul confiscării, rechiziționării sau executării silite;

 • s-a modificat legea 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public;

 • s-a modificat Ordonanța de urgență nr. 14/2007 privind reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

 • s-a modificat Ordonanța de Urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale, în ceea ce privește plata TVA la organele vamale;

 • s-a modificat Ordonanța de urgență nr. 110/2017 privind programul de susținere a între prinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, în ceea ce privește definiția comisionului de administrare;

 • s-a introdus o serie de modificări ale actelor normative care reglementează activitatea operatorilor de jocuri de noroc;

 • s-au introdus o serie de prevederi anumite scutiri de la plata impozitelor pentru contribuabilii care sunt obligați la plata impozitului specific unor activități potrivit Legii nr. 170/2016;

 • s-a suspendat extragerea Loteriei bonurilor fiscale, care se va relua la 90 de zile de la data încetării stării de urgență;

 • s-au adoptat o serie de modificări ale Codului de Procedură Fiscală privind efectuarea inspecțiilor fiscale din cadrul procedurii privind rambursarea TVA solicitată, precum și anumite modificări privind dobânzile și penalitățile de întârziere pentru plata cu întârziere a anumitor obligații fiscale.

 

A fost adoptată în 09.04.2020 și a intrat în vigoare în 16.04.2020.

 

3.17 Ordonanța de urgență nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, prin care:

 • s-a adoptat o serie de modificări privind procedura, modul, durata de acordare a concediilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinaă de infecția cu COVID-19, precum și privind concediul și îndemnizația pentru carantină acordat persoanelor cărora li se interzice continuarea activității, dar și în ceea ce privește procedura și modalitatea altor indemnizații prevăzute de lege;

 • s-au introdus prevederi privind indemnizație de hrană de care beneficiază personalul din sistemul sanitar implicat în aplicarea măsurilor de prevenire și tratare a cazurilor COVID-19.

A fost adoptată în 15.04.2020 și a intrat în vigoare în 16.04.2020.

 

3.18 Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care:
 
 • s-a prevăzut în mod expres dreptul avocaților, a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor pandemiei, de a beneficia de o indemnizație, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, și s-a reglementat modul de acordare a acestei indemnizații;
 • s-a prezentat o serie de clarificări privind beneficiarii indemnizațiilor acordate unor categorii de persoane;
 • s-a creat cadrul legislativ privind obligațiile fiscale aferente indemnizațiilor acordate anumitor categorii de beneficiari, fiind reglementată și modalitatea de calcul, declarare și plată a acestor obligații;
 • s-a prevăzut procedura de acordare a unor indemnizații în beneficiul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • s-a prelungit termenul de depunere a documentelor în vederea acordării indemnizației aferente lunii martie, însă doar pentru anumite categorii de beneficiari;
 • s-a prevăzut măsura suspendării executării silite a indemnizației de șomaj tehnic, precum și a indemnizațiilor acordate altor categorii de persoane;
 • s-a prelungit perioada de acordare a indemnizației de șomaj pe întreaga perioadă a stării de urgență decretate.
 
A fost adoptată în 15.04.2020 și a intrat în vigoare în 21.04.2020.
3.19 Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care:
 
•       s-a reglementat acordarea ajutorului de deces în cazul persoanelor decedate în perioada stării de urgență și în alte situații, precum ipoteza persoanelor care nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, dacă a avut calitatea de asigurat, obligatoriu, în ultima lună anterior stării de urgență;
•       s-a reglementat suspendarea termenelor și procedurilor pentru revizuirea medicală în cazul beneficiarilor pensiei de invaliditate / de urmaș;
•       s-a prelungit valabilitatea unor decizii asupra capacității de muncă și a documentelor doveditoare ale calității de reprezentant legal / mandatar al persoanelor pentru care s-au emis decizii de pensie;
•       s-a prevăzut suspendarea plății pensiei de invaliditate în situația neprezentării noilor documente într-un anumit termen după încetarea stării de urgență;
•       s-a reglementat posibilitatea transmiterii unor acte prin poștă / e-mail către casele teritoriale de pensii (respectiv a recomandării medicale a medicului curant, de către asigurații care solicit anumite dispozitive medicale, a certificatelor de concediu medical aferente cazurilor de accident de muncă / boală profesională);
•       s-au adoptat unele modificări privind recuperarea indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale;
•       s-a stabilit procedura privind acordarea despăgubirii în caz de deces, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
 
A fost adoptată în 23.04.2020 și a intrat în vigoare în 27.04.2020.
3.20 Ordonanța de urgență nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care:
 
 • s-a aprobat scutirea de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020 pentru titularii licențelor de emisie și / sau de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, precum și posibilitatea restituirii sumelor de bani deja achitate, la cerere;
 • s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și a situației acțiunilor multianuale finanțate din acest buget.
 
A fost adoptată în 23.04.2020 și a intrat în vigoare în 27.04.2020.
3.21 Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care:
 
 • s-a prelungit acordarea drepturilor aferente concediului de creștere pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi până la vârsta de 7 ani, pe toată durata stării de urgență, şi în situaţia în care copilul a împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă;
 • s-a prelungit acordarea drepturilor aferente concediului de acomodare, pe toată durata stării de urgență, şi în situaţia în care  perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a finalizat în perioada acestei stări de urgenţă;
 • s-a decis acordarea drepturilor salariale la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgenţă, indiferent de timpul efectiv lucrat, pentru personalul care lucrează în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, pe toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu.
 
A fost adoptată în 30.04.2020 și a intrat în vigoare în 05.05.2020.
3.22 Ordonața de urgență nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile, prin care:
 
 • s-au adus amendamente Ordonanței de urgență nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu privire la atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), constituit în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • s-au adus amendamente Ordonanței de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu privire la emiterea hotărârilor de declarare, prelungire sau încetare a stării de alertă, la atribuțiile, organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), la atribuțiile Departamentului pentru Situații de Urgență;
 • s-au adus amendamente Ordonanței de urgență nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu privire la structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);
 • s-au adus amendamente Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu privire la asigurarea coordonării în domeniul protecției civile de către DSU, respectiv a controlului și acordarea asistenței tehnice de specialitate în acest domeniu de către IGSU și structurile sale teritoriale.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 14.05.2020.
 
3.23 Ordonața de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, prin care:
 
 • s-au adus amendamente Codului Fiscal, cu privire la bonificația pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, CAS și CASS, începând cu anul 2021, precum și cu privire la calculul și plata acestora, prevederi ce se vor aplica începând cu luna iunie 2020 sau cu data de 01.01.2021, după caz;
 • s-a decis acordarea unei bonificații în cazul impozitului pe venit, contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, în anumite condiții, pentru plata acestora până la 30.06.2020;
 • s-a decis excluderea din baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorie pentru muncă, a primelor acordate de angajator salariaților a căror activitate presupune contact direct cu cetăţenii şi sunt supuse riscului de infectare cu COVID-19, în anumite condiții;
 • s-a prorogat termenul de 25.05.2020, pentru depunerea Declarației Unice, a formularului 230 și pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, până la data de 30.06.2020;
 • s-a decis acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri;
 • s-a decis acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public;
 • s-a stabilit că, după înregistrarea în scopuri de TVA, în anumite condiții, societățile românești vor face obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central, excepție făcând cererile de înregistrare în scopuri de TVA depuse şi nesoluţionate până la 14.05.2020;
 • s-a creat cadrul legal pentru anularea unor obligații bugetare accesorii, în anumite condiții, urmând ca procedura de aplicare să fie adoptată prin ordin al ministrului finanțelor publice.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 14.05.2020.
 
 
3.24 Ordonața de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, prin care:
 
 • s-a prelungit termenul de acordare a indemnizației de șomaj tehnic și a unor indemnizații acordate altor beneficiari până la data de 31.05.2020, cu posibilitatea continuării acordării lor și după această dată, în domeniile în care se vor menține restricțiile;
 • s-a prevăzut posibilitatea acordării zilelor libere unuia dintre părinte pentru supravegherea copiilor până la încheierea anului școlar;
 • s-a stabilit obligația anumitor angajatori de a stabili programe individualizate de muncă în anumite condiții, nefiind necesar acordul salariatului în acest sens;
 • s-au stabilit anumite măsuri pentru desfășurarea activității Oficiului Registrului Comerțului;
 • s-a prelungit termenul pentru depunerea declarației privind beneficiarul real până la 01.11.2020;
 • s-au adoptat o serie de derogări privind procedura insolvenței;
 • s-au reglementat regulile privind obligațiile organizatorilor evenimentelor și festivalurilor organizate în perioada 08.03.2020-30.09.2020, sau în perioada în care se suspendă dreptul de organizare a acestora, referitoare la biletele de acces achiziționate;
 • s-a prelungit valabilitatea anumitor documente;
 • s-au exceptat de la plata TVA anumite livrări de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, efectuate în anumite condiții;
 • s-a modificat cadrul legal privind plata impozitului pe spectacole, în cazul evenimentelor culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale sau de divertisment care sunt reprogramate până la finalul anului 2021;
 • s-a prelungit termenul pentru eliberarea certificatelor pentru situații de urgență până la 15.06.2020;
 • s-au adus modificări privind reglementarea unor facilități acordate anumitor debitori privind creditele bancare și nebancare, printre care și prelungirea termenului până la care anumiți debitori pot beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor;
 • s-au adus și alte modificări, în domeniul sănătății, al educației, al străinilor, fiscal-bugetar, economic, insolvenței, sau măsuri privind activitatea Ministerului Justiției, privind creșterea capacității operaționale, privind persoanele private de libertate aflate în custodia centrelor de reţinere şi arestare preventivă, privind starea civilă, privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor, privind activitatea de urmărire penală ș.a.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 14.05.2020.
3.25 Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, prin care:
 
 • s-au stabilit categoriile de beneficiari ai măsurii de acordare a măștilor de protecție ca un ajutor din partea statului;
 • s-a decis acordarea unui număr de 50 de măști pentru fiecare persoană dintre beneficiari, aferente unei perioade de 2 luni;
 • s-a adoptat procedura de acordare a acestor măști către beneficiari.
 
A fost adoptată în 21.05.2020 și a intrat în vigoare în 22.05.2020.
3.26 Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, prin care:
 
 • s-au adus modificări Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 cu privire la restructurarea obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020;
 • s-a prorogat termenul pentru aplicarea unor măsuri reglementate de Ordonanța de Urgență nr. 29/2020, până la data de 25 iunie 2020; Astfel, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 16 aprilie 2020 și neachitate până la data de 25 iunie 2020, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, iar măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare se suspendă sau nu încep până la data de 25 iunie 2020;
 • s-a prorogat termenul pentru aplicarea unor măsuri reglementate de Ordonanța de Urgență nr. 48/2020, până la data de 25 iunie 2020; Astfel, măsurile adoptate pentru rambursarea TVA cu efectuarea inspecției fiscală ulterior se aplică până la acest termen, iar măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare se suspendă sau nu încep până la data de 25 iunie 2020 și termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului de a cere restituirea creanțelor fiscale se suspendă sau nu încep să curgă până la această dată; Mai mult, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la data de 25 iunie 2020 nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, iar condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate se suspendă până la data de 25 iunie 2020.
 
A fost adoptată în 27.05.2020 și a intrat în vigoare în 29.05.2020.
 
3.27 Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prin care:
 
 • s-a decis decontarea unei părți din salariu, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, pentru angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate pe o perioadă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă; Decontarea se acordă pentru o perioadă de 3 luni; Această măsură de sprijin se acordă și pentru persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005, în aceleași condiții;
 • s-a decis acordarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei, pe o perioadă de 12 luni și pentru fiecare persoană angajată în aceste condiții, pentru angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, care sunt înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;
 • s-a decis acordarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei, pe o perioadă de 12 luni și pentru fiecare persoană angajată în aceste condiții, pentru angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;
 • s-a decis prelungirea acordării indemnizației de șomaj tehnic și a altor indemnizații acordate anumitor beneficiari în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestor restricții.
 
A fost adoptată în 28.05.2020 și a intrat în vigoare în 29.05.2020.
3.28 Ordonanța de urgență nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții, prin care:
 
 • s-a stabilit obligația instituțiilor competente de a menține comunicarea electronică cu beneficiarul, în procedurile referitoare solicitarea drepturilor de asistență socială, a indemnizațiilor pentru șomaj și  acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, precum și a drepturilor de asigurări sociale;
 • s-a reglementat posibilitatea desfășurării programelor de formare profesională a adulților în sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, pentru anumite activități;
 • s-au adus modificări asupra reglementărilor privind acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții;
 • s-a stabilit faptul că persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții, beneficiază în continuare de anumite drepturi de protecție socială, precum concediul pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate, până la ridicarea restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020;
 • s-a stabilit faptul că persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții, beneficiază de stimulentul de inserție până la ridicarea restricțiilor, și în situația în care copilul, în această perioadă, a împlinit vârsta de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
A fost adoptată în 11.06.2020 și a intrat în vigoare în 12.06.2020.
3.29 Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, prin care:
 
 • s-a stabilit faptul că sunt scutiți de la plata impozitului specific unor activități, pe o perioadă de 90 de zile începând cu data de 25.06.2020, contribuabilii obligați la plata acestui impozit în baza Legii nr. 170/2016 (respectiv persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor");
 • s-a prorogat termenul pentru declararea şi plata impozitului specific unor activități, aferent semestrului I al anului 2020, urmând ca acestea să se efectueze până la data de 25.10.2020;
 • s-a prelungit acordarea bonificației de 10% asupra impozitului pe profit și pentru trimestrele II și III, în condițiile stabilite prin OUG 33/2020;
 • s-a decis că măsura suspendării executării silite prin înființarea popririi, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanțelor bugetare, nu se aplică pentru executarea ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europen, a furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale, până la data de 25.10.2020;
 • s-a decis prelungirea aplicabilității unor măsuri fiscale prevăzute de OUG 29/2020, respectiv necalcularea și nedatorarea dobânzilor și a penalităților de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente și suspendarea executării silite a creanțelor bugetare prin înființarea popririi, în condițiile prevăzute de OUG 29/2020, până la data de 25.10.2020;
 • s-a decis prelungirea aplicabilității unor măsuri prevăzute de OUG 48/2020, respectiv rambursarea TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale, măsurile referitoare la plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare, suspendarea executării silite prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie a creanţelor bugetare și suspendarea termenelor de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului de a cere restituirea creanţelor fiscale, în condițiile prevăzute de OUG 48/2020, până la data de 25.10.2020;
 • s-a stabilit că titularii contractelor de închiriere a plajelor beneficiază, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranşei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranşe de plată, respectiv diminuarea tranşei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două tranşe.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 25.06.2020.
 
 

4. LEGI

 

4.1 Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, prin care:

 • s-a reglementat acordarea de zilele libere părinților pe perioada în care sunt închise unitățile de învățâmânt, precum și condițiile și procedura de acordare a acestor zile libere;

 • s-a stabilit indemnizația de care vor beneficia părinții în situația sus-menționată;

 • s-a prevăzut decontarea de către stat a indemnizației de mai sus.

 

A fost promulgată în 14.03.2020, a intrat în vigoare în 17.03.2020 și a fost ulterior modificată la 21.03.2020, respectiv 30.03.2020.

4.2 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • s-a creat cadrul normativ general pentru starea de alertă, fiind prevăzute inclusiv definiția stării de alertă, modalitatea în care starea de alertă poate fi declarată și prelungită și competențele în materie, durata maximă pentru care poate fi instituită, respectiv prelungită starea de alertă, etc.;
 • s-a prevăzut faptul că se poate suspenda consumul produselor alimentare și al băuturilor în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora, putând fi permisă comercializarea produselor alimentare și băuturilor care nu se consumă în spațiile menționate, cu excepția teraselor;
 • s-a prevăzut faptul că se pot suspenda activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu anumite excepții;
 • s-a prevăzut faptul că valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia, părțile având obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă;
 • s-a stabilit faptul că indemnizațiile de șomaj tehnic, precum și celelalte indemnizații acordate unor categorii de beneficiari, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, se vor acorda în continuare pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020; Astfel, toate prevederile acestei ordonanțe vor fi aplicabile în aceleași condiții, respectiv pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020;
 • s-au adoptat măsuri importante, sectoriale, în următoarele domenii: economic, sănătății, muncii și protecției sociale, transporturilor și infrastructurii, educație și cercetare, tineretului și sportului, culturii și cultelor, insolvenței, executării pedepselor, măsurilor educative și a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
 • s-a stabilit cadrul sancționatoriu, fiind prevăzut faptul că încălcarea prevederilor legii atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
A fost adoptată în 15.05.2020 și a intrat în vigoare în 18.05.2020.
4.3 Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care:
 
 • s-a stabilit că prevederile Legii 19/2020 privind zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu, se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență și până la încheierea anului școlar în anul 2020;
 • s-a introdus o excepție de la prevederea potrivit căreia nu se acordă zile libere dacă unul din părinți are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului sau daca celălalt părinte nu realizează venituri din alte activități enumerate de lege, în situația în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat şi astfel este scutit de la plata impozitului pe venit;
 • s-a prevăzut că declarația pe propria răspundere a părintelui care solicită zile libere va include acum și declarația acestuia că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului;
 • s-a prevăzut că acordarea drepturilor privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgenţă, precum şi pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția stimulentului de inserție;
 • s-a stabilit că perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, stabilită în condiţiile legii, se prelungeşte cu 3 luni;
 • s-a prevăzut că pe perioada stării de urgenţă beneficiarilor indemnizației de șomaj tehnic care nu respectă dispoziţiile normative în vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu, le încetează dreptul la indemnizaţie la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligaţiei de carantină, izolare sau autoizolare la domiciliu;
 • s-a stabilit că angajatorii pot acorda tichete de masă, exclusiv pe suport electronic, salariaţilor ale căror contracte de muncă sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență;
 • s-a stabilit că prevederile OUG 30/2020, inclusiv ale actelor normative care o modifică şi/sau o completează ori care cuprind dispoziţii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020.
 
A fost adoptată în 19.05.2020 și intră în vigoare în 22.05.2020.
 
4.4 Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prin care:
 
 • s-a stabilit că, în cazul indemnizațiilor ce pot fi solicitate de către avocații a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, prin sintagma „au realizat încasări”, se înţelege că în perioada de referinţă au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum şi orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 şi 76 din Codul fiscal.
 
A fost adoptată în 19.05.2020 și intră în vigoare în 22.05.2020.
 
4.5 Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, prin care:
 
 • s-a stabilit că prevederile Legii 19/2020 privind zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență și până la încheierea anului școlar în anul 2020.
 
A fost adoptată în 19.05.2020 și intră în vigoare în 22.05.2020.
4.6 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, prin care:
 
 • s-a prevăzut posibilitatea unor categorii de locatari de a solicita amânarea plății chiriei pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență, pentru imobilele înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe, urmând ca plata chiriei să fie efectuată de organul fiscal teritorial competent;
 • plata chiriilor respective se va efectua de către locatar către organul fiscal eșalonat, în rate egale, după perioada amânării, până la 31.12.2020, fără a fi percepute dobânzi sau penalități;
 • veniturile provenite din cedarea folosinței imobilelor, obținute în temeiul unor contracte de închiriere, subînchiriere sau uzufruct, în anul 2020, nu sunt supuse plății impozitului pe venit, în anumite condiții;
 • veniturile provenite din cedarea folosinței imobilelor, obținute în temeiul unor contracte de închiriere, subînchiriere sau uzufruct, în anul 2020, sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor, în anumite condiții, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
 
A fost adoptată în 20.05.2020 și intră în vigoare în 24.05.2020.

5. HOTĂRÂRI DE GUVERN

 

5.1 Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020, prin care:

 

 • s-au stabilit în mod concret care sunt zilele libere care pot fi acordate părinților, în contextul pandemiei de COVID-19;

 • s-a reglementat procedura privind decontarea indemnizației de către stat pentru zilele libere acordate părinților în situația închiderii unităților de învățământ.

 

A fost adoptată în 18.03.2020 și a intrat în vigoare în 21.03.2020.

5.2 Hotararea 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prin care:
 
 • s-au adoptat normele de aplicare privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor debitori, prin care s-au reglementat, printre altele, perioada de acordare a facilităților de suspendare, condițiile de acordare a facilității, criteriile de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare etc.
 
A fost adoptată în 02.04.2020 și a intrat în vigoare în 06.04.2020.
 
5.3 Hotărârea Guvernului nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care:
 
 • s-a stabilit că pe durata stării de urgență vor beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional, formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a profesiei de  executor judecătoresc care îndeplinesc o serie de criterii cumulative stabilite prin hotărâre.
 
A fost adoptată în 06.04.2020 și a intrat în vigoare în 08.04.2020.
5.4 Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017  privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, prin care:
 
 • s-au aprobat normele metodologice privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, fiind reglementat modul în care va fi oferit efectiv ajutorul de stat sub forma creditelor/liniilor de credit garantate și a ajutorului sub formă de grant.
 
A fost adoptată în 06.04.2020 și a intrat în vigoare în 08.04.2020.
5.5 Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, prin care:
 
 • s-a stabilit că, pe durata stării de urgență, vor beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă care îndeplinesc o serie de criterii cumulative stabilite prin hotărâre.
 
A fost adoptată în 15.04.2020 și a intrat în vigoare în 22.04.2020.
5.6 Hotărârea Guvernului nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 281 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017  privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, prin care:
 
 • au fost modificate normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, în ceea ce privește, printre altele, posibilitatea de a cumula două tipuri de credite și termenul până la care statul va acoperi comisioanele de risc și de administrare.
 
A fost adoptată în 23.04.2020 și a intrat în vigoare în 27.04.2020.
5.7 Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • s-a instituit starea de alertă pe teritoriul țării pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 18.05.2020, dată la care Hotărârea CNSU nr. 24/2020 și-a încetat aplicabilitatea;
 • s-a stabilit faptul că actele emise în baza Hotărârii CNSU nr. 24/2020 își mențin valabilitatea, dacă nu contravin prevederilor acestei hotărâri, până la emiterea unor noi acte în temeiul Legii nr. 55/2020;
 • s-au prevăzut o serie de măsuri pentru creșterea capacității de răspuns;
 • s-a prevăzut obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
 • s-a instituit măsura carantinării/izolării la locuință, împreună cu colocatarii, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, cu anumite excepții;
 • s-au prevăzut și alte măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților, în afara celor două prezentate anterior;
 • s-a interzis organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise;
 • s-a interzis participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 8 persoane;
 • s-a interzis desfășurarea activităților recreative şi sportive desfășurate în aer liber, cu excepția anumitor activități care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună;
 • s-a interzis circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane în interiorul localităților sau formarea unor asemenea grupuri;
 • s-a interzis deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane, cu anumite excepții;
 • s-a interzis intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu anumite excepții;
 • s-au suspendat zborurile efectuate, cu anumite excepții, precum și transportul rutier internațional de persoane, cu anumite excepții, spre anumite țări și dinspre acestea către România;
 • s-a suspendat consumul produselor alimentare şi al băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, fiind permisă comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice care nu se consumă în locațiile respective;
 • s-a suspendat activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mult operatori economici, cu anumite excepții;
 • s-a suspendat activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine, activităţi de tratament balnear, locuri de joacă şi săli de jocuri, cu excepția activităților de îngrijire personală;
 • s-a suspendat activitatea în spaţiile deschise pentru administrare plaje sau ştranduri/piscine exterioare;
 • s-a menținut măsura suspendării temporare a cursurilor din unitățile de învățământ, până la finalul anului școlar/universitar;
 • s-au prevăzut și alte măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, în afara celor prezentate anterior.
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 18.05.2020.
5.8 Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • se permite organizarea unor competiții sportive și desfășurarea de către sportivii profesioniști a activităților de pregătire fizică, în anumite condiții;
 • se permite desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii;
 • se permite organizarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;
 • s-au ridicat restricțiile de circulație în afara localității / zonei metropolitane;
 • s-a reluat transportul rutier internațional de persoane și transportul feroviar internațional de persoane, în anumite condiții;
 • s-a stabilit că sunt permise prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații din exteriorul clădirii, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, cu respectarea anumitor măsuri;
 • s-a ridicat restricția privind suspendarea activităților de administrare a plajelor, fiind permis accesul persoanelor pe plajele amenajate cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea altor măsuri.
 
A fost adoptată în 28.05.2020, iar măsurile dispuse se aplică începând cu data de 1 iunie 2020.
5.9 Hotărârea Guvernului nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • sunt exceptate de la aplicarea măsurii carantinării sau izolării la locuinţa persoanele care vin în România din ţările aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi cu aprobarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, ordin ce va fi modificat periodic, în funcție de evoluția epidemiologică;
 • au fost modificare regulile privind accesul pe plajă.
 
A fost adoptată în 04.06.2020 și a intrat în vigoare în 05.06.2020.
5.10 Hotărârea Guvernului nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • s-au adus amendamente reglementării privind măsura carantinării / izolării la domiciliu pentru persoanele care vin din străinătate, fiind stabilit faptul că această măsură se aplică pentru persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia; Pe de altă parte, persoanele care au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării sau care au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate, nu vor intra în carantină / izolare la domiciliu.;
 • s-a permis participarea la evenimente private în spații închise cu participarea a cel mult 20 de persoane, față de 8 persoane cum era stabilit anterior amendamentului, precum și la cele desfășurate în spații deschise cu participarea a cel mult 50 de persoane;
 • s-a majorat numărul maxim de persoane care pot circula în grupuri, fiind permisă circulația persoanelor în grupuri pietonale de cel mult 6 persoane, precum și formarea unor asemenea grupuri;
 • au fost reluate zborurile către și dinspre anumite state (Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria), urmând ca această listă să fie actualizată periodic;
 • s-a ridicat restricția privind suspendarea activității de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu anumite excepții;
 • s-a ridicat restricția privind suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități de tratament balnear, precum și a activității în spațiile deschise pentru administrarea ștrandurilor și a piscinelor exterioare, cu respectarea anumitor norme;
 • s-a permis desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, în anumite condiții.
 
A fost adoptată în 11.06.2020, iar măsurile dispuse se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.
5.11 Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • s-a prelungit starea de alertă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2020;
 • s-a menținut valabilitatea actelor emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele acestei hotărâri.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 16.06.2020.
5.12 Hotărârea Guvernului nr. 511/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • s-a majorat numărul maxim de persoane care pot să ia parte la activități recreative şi sportive desfăşurate în aer liber la 10 persoane care nu locuiesc împreună;
 • s-a permis organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;
 • s-a permis organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane şi sub supravegherea unui medic epidemiolog;
 • s-a permis organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie sanitară.
 
A fost adoptată și a intrat în vigoare în 01.07.2020.

 

hh

6. ORDINE

 

6.1 Ordinul nr. 791/2020 al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, prin care:

 

 • s-au stabilit categoriile de operatori care pot solicita certificatul de situații de urgență, precum și procedura de emitere a certificatului.

A fost emis în 24.03.2020 și a intrat în vigoare în 25.03.2020.

6.2 Ordinul nr. 346/2020 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului declarației pe proprie răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr. 217 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, prin care:

 

 • s-a aprobat modelul declarației pe propria răspundere pe care o vor depune angajatorii părinților care au solicitat acordarea de zile libere în situația închiderii școlilor/grădinițelor/creșelor, pentru decontarea indemnizației.

 

A fost emis în 26.03.2020 și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

 

6.3 Ordinul nr. 740/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, prin care:

 

 • s-au aprobat modelele de cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor indemnizații persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, precum și altor profesioniști.

 

A fost emis și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

 

6.4 Ordinul nr. 741/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, prin care:

 

 • s-a aprobat modelul cererii pe care o depune angajatorul în vederea acordării indemnizației de șomaj tehnic, modelul declarației pe propria răspundere pe care o va completa reprezentantul legal al angajatorului și modelul listei angajaților care au intrat în șomaj tehnic.

 

A fost emis și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

 

6.5 Ordinul nr. 742/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, prin care:

 

 • s-au aprobat modelele cererii, declarației pe proprie răspundere și a listei pe care o va depune structura sportivă pentru obținerea indemnizației în beneficiul sportivilor, antrenorilor, medicilor, asistenților medicali, maseurilor, kinetoterapeuților sau cercetătorilor, ale căror contracte de activitate sportivă au fost suspendate temporar.

 

A fost emis și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

 

6.6 Ordinul nr. 743/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, prin care:

 

 • s-au aprobat modelele cererii și declarației pe proprie răspundere pentru solicitarea indemnizației de către persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care își întrerup activitatea.

 

A fost emis și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

 

6.7 Ordinul nr. 56/2020 al Ministrului Afacerilor Interne privind desemnarea personalului competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale pe perioada stării de urgenţă pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, prin care:

 

 • s-au desemnat persoanele care sunt legitimate să constate contravenții și să aplice sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor dispuse în contextul stării de urgență decretate;

 

A fost emis și a intrat în vigoare în 31.03.2020.

6.8 Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului convenției de garantare prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare, prin care:
 
 • s-au aprobat modelul convenției privind implementarea facilității fiscale pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori, care se încheie între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), precum și modelul convenției de garantare care se încheie între FNGCIMM și creditori, instituții de credit și instituții financiare nebancare.
 
A fost emis în data de 14.04.2020 și a intrat în vigoare în data de 16.04.2020.
6.9 Ordinul nr. 848/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prin care:
 
 • s-a aprobat modelul cererii, al declarației pe proprie răspundere și al listei persoanelor cu care societăţile cooperative au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii 1/2005 şi cărora le-a fost întreruptă activitatea, pentru solicitarea indemnizațiilor pentru aceste persoane.
 
A fost adoptat în 23.04.2020 și a intrat în vigoare în 24.04.2020.
 
6.10 Ordinul nr. 849/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care:
 
 • s-a aprobat modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei de către avocații a căror activitate a fost redusă în contextul pandemiei de COVID-19.
 
A fost adoptat în 23.04.2020 și a intrat în vigoare în 24.04.2020.
6.11 Ordinul nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, prin care:
 
•       s-a modificat modelul declarației pe propria răspundere pe care  o vor depune angajatorii părinților care au solicitat acordarea de zile libere în situația închiderii școlilor/grădinițelor/creșelor, pentru decontarea indemnizației.
 
A fost emis în 27.04.2020 și a intrat în vigoare în 30.04.2020.
6.12 Ordinul nr. 1706/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-COV-2, prin care:
 
•       s-a stabilit că certificatul de tip galben, care se acordă pentru diminuarea veniturilor sau încasărilor operatorilor economici, se poate acum acorda și pentru diminuarea veniturilor sau încasărilor din luna aprilie 2020, înainte fiind prevăzut că se acorda doar în ceea ce privește diminuarea acestora din luna martie 2020.
 
A fost emis în 12.05.2020 și a intrat în vigoare în 13.05.2020.
6.13 Ordinul nr. 829/2020 al Ministrului Sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, prin care:
 
 • s-au impus obligații în sarcina operatorilor economici care administrează infrastructura de transport pentru asigurarea distanței de protecție între persoane de cel puțin 1,5 m și pentru informarea pasagerilor, având inclusiv obligația de a dezinfecta periodic mijloacele de transport în comun și zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou;
 • s-au prevăzut măsurile ce urmează a fi luate pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval;
 • s-a stabilit obligația persoanelor de a purta masca de protecție în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport în comun, pe perioada stării de alertă.
A fost adoptat în 15.05.2020 și a intrat în vigoare în 16.05.2020.
 
6.14 Ordinul nr. 831/2020 al Ministrului Sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, prin care:
 
 • s-au prevăzut măsurile ce urmează a fi luate de către toți angajatorii din  sectorul public și privat, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, inclusiv o serie de recomandări;
 • s-au prevăzut măsurile speciale ce urmează a fi luate în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu COVID-19;
 • s-a stabilit obligația angajaților de a urma anumite măsuri, precum purtarea măștii de protecție, acceptarea verificării temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în sediu, dezinfectarea spațiului de lucru și a mâinilor, respectarea instrucțiunilor prevăzute în planul de prevenire și protecție și a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator, etc.
 
A fost adoptat în 15.05.2020 și a intrat în vigoare în 16.05.2020.
 
 
6.15 Ordinul nr. 832/2020 al Ministrului Sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă, prin care:
 
 • s-au prevăzut regulile de organizare și desfășurare a activității de îngrijire personală desfășurată în spații special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică;
 • s-au adoptat o serie de recomandări privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), incluzând atât măsuri care privesc angajații, cât și măsuri care privesc angajatorul;
 • s-au adoptat o serie de recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, fiind, totodată, prevăzute măsuri de restricționare temporară a unor tipuri de activități (rămân închise restaurantele, barurile, cafenelele și cofetăriile, locurile de joacă special destinate copiilor, precum și locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscină interioară etc., din incinta hotelurilor; folosirea lifturilor este restricționată pentru cazurile de strictă necesitate și numai de către cel mult două persoane odată, care vor purta măști de protecție; spălarea și dezinfecția suprafețelor din camere și spații comune se vor face mai frecvent decât de obicei).
 
A fost adoptat în 15.05.2020 și a intrat în vigoare în 16.05.2020.
6.16 Ordinul nr. 1730/2020 al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, prin care:
 
 • s-a prevăzut că certificatul de TIP 2 (galben) poate fi eliberat pentru operatorii economici care au înregistrat  diminuări semnificative ale încasărilor sau ale veniturilor în luna martie 2020, luna aprilie 2020 sau luna mai 2020, respectiv cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
 • s-a modificat modelul declarației pe proprie răspundere depusă de operatorul economic pentru a cuprinde modificările de mai sus;
 • s-a prevăzut că Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15.06.2020.
 
A fost emis în 15.05.2020 și a intrat în vigoare în 20.05.2020.
6.17 Ordinul nr. 79/2020 al Ministrului Afacerilor Interne privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, prin care:
 
 • s-au stabilit un set de obligații comune pentru toți operatorii economici care administrează infrastructura de transport, respectiv luarea măsurilor necesare pentru asigurarea distanței de protecție de minim 1,5 m între persoane, luarea măsurilor pentru informarea pasagerilor și asigurarea dezinfecției periodice a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun;
 • s-a prevăzut obligativitatea purtării măștii de protecție în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport de persoane;
 • s-au prevăzut măsuri și reguli speciale pentru fiecare tip de transport, respectiv terestru, subteran, aerian și naval.
 
A fost adoptat și a intrat în vigoare în 22.05.2020.
 
6.18 Ordinul nr. 874/2020 al Ministrului Sănătății privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, prin care:
 
 • s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, precum și excepțiile de la această obligație, care pot fi introduse de către medicul de medicina muncii în urma evaluării riscului;
 • s-au prevăzut indicațiile referitoare la utilizarea corectă a măștii de protecție, precum necesitatea igienizării mâinilor înainte de a pune masca sau necesitatea schimbării măștii o dată la 4 ore sau ori de câte ori aceasta s-a umezit sau deteriorat;
 • s-au prevăzut obligațiile angajatorilor referitoare la purtarea măștii, respectiv elaborarea propriilor proceduri, efectuarea evaluării riscului de către medicul de medicina muncii și instruirea angajaților de către responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă;
 • s-a instituit obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în anumite condiții;
 • s-a stabilit procedura de efectuare a triajului epidemiologic prin măsurarea temperaturii și observarea simptomelor respiratorii, atât pentru angajați, cât și pentru alte persoane care solicită să li se permită accesul în incintă;
 • s-au prevăzut o serie de măsuri privind accesul altor persoane în incintă, precum permiterea accesului numai persoanelor care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în incintă, urmând ca acestea să fie însoțite de o persoană din sediu și să fie înregistrat biroul/departamentul unde vor merge.

 

 

A fost adoptat și a intrat în vigoare în 22.05.2020.
6.19 Ordinul nr. 903/2020 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unitățile de alimentație publică, prin care:
 
 • s-au prevăzut măsurile specifice care trebuie implementate pe durata stării de alertă în unitățile de alimentație publică în legătură cu activitățile de manipulare, preparare, comercializare, livrare și consum a produselor alimentare.
 
A fost adoptat în 25.05.2020 și a intrat în vigoare în 28.05.2020.
 
6.20 Ordinul nr. 966/2020 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, prin care:
 
 • s-au prevăzut măsurile specifice care trebuie implementate pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele/spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație publică în legătură cu activitățile de manipulare, preparare, comercializare, servire și consum al produselor alimentare.
 
 
A fost adoptat în 29.05.2020 și a intrat în vigoare în 30.05.2020.
 
6.21 Ordinul nr. 967/2020 al Ministrului Sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, prin care:
 
 • s-au prevăzut măsurile specifice care trebuie implementate pentru prevenirea contaminării cu COVID-19 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, respectiv pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă, pentru activitatea bibliotecilor, pentru activitatea librăriilor, în domeniul producției de film și audiovizual, pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber și pentru evenimentele de tip drive-in.
 
A fost adoptat și a intrat în vigoare în 29.05.2020.
6.22 Ordinul nr. 456/2020 al Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, prin care:
 
 • s-a aprobat procedura de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare pentru încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane, înregistrate a şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cuantum de 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
 
 
A fost adoptat în 03.06.2020 și a intrat în vigoare în 09.06.2020.
 
6.23 Ordinul nr. 457/2020 al Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prin care:
 
 • s-au adoptat modelele cererii, declarației pe propria răspundere și a listei persoanelor pentru care se solicită aplicarea măsurii, documente ce urmează a fi depuse de angajator pentru decontarea a 41.5% din salariul de bază a anumitor angajați, în anumite limite și condiții.
 
A fost adoptat în 03.06.2020 și a intrat în vigoare în 05.06.2020.
6.24 Ordinul nr. 1076/2020 al Ministrului Sănătății privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, prin care:
 
 • s-au stabilit măsurile specifice de prevenire a răspândirii COVID-19 în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor, fiind adoptate următoarele tipuri de măsuri: măsuri prealabile reluării activității, respectiv de curățenie și pentru asigurarea apei potabile; măsuri generale de igienă și comportament pentru derularea activității; măsuri de igienă și comportament la intrarea în unitate, inclusiv triajul epidemiologic; măsuri aplicabile în cazul dezvoltării unor simptome de infecție respiratorie de către copii sau de angajați; alte măsuri aplicabile personalului.
 
 
 
A fost adoptat în 12.06.2020 și a intrat în vigoare în 15.06.2020.
 
6.25 Ordinul nr. 1088/2020 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de securitate, precum şi pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc, prin care:
 
 • s-au stabilit măsurile specifice de prevenire a răspândirii COVID-19 pentru activitățile în centrele comerciale de tip mall;
 • s-au stabilit măsurile specifice de prevenire a răspândirii COVID-19 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive;
 • s-au stabilit măsurile specifice de prevenire a răspândirii COVID-19 pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc.
 
A fost adoptat și a intrat în vigoare în 16.06.2020.
 
6.26 Ordinul nr. 1112/2020 al Ministrului Sănătății privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, prin care:
 
 • s-au impus obligații în sarcina operatorilor economici care administrează infrastructura de transport pentru asigurarea distanței de protecție între persoane de cel puțin 1,5 m și pentru informarea pasagerilor, având inclusiv obligația de a dezinfecta periodic mijloacele de transport în comun și zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou;
 • s-au prevăzut măsurile ce urmează a fi luate pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval;
 • s-a stabilit obligația persoanelor de a purta masca de protecție în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare / debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport în comun, pe perioada stării de alertă.
 
 
A fost adoptat în 18.06.2020 și a intrat în vigoare în 19.06.2020.
6.27 Ordinul nr. 1120/2020 al Ministrului Sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, prin care:
 
 • s-au prevăzut măsurile specifice care trebuie implementate pentru prevenirea contaminării cu COVID-19 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, respectiv pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă, pentru activitatea bibliotecilor, pentru activitatea librăriilor, în domeniul producției de film și audiovizual, pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pentru evenimentele de tip drive-in, pentru expoziţiile temporare de artă şi design, pentru reluarea activităţii producţiilor de spectacol şi concert, pe perioada stării de alertă.
 
A fost adoptat și a intrat în vigoare în 19.06.2020.
6.28 Ordinul nr. 491/1010 al Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prin care:
 
 • s-a modificat modelul listei persoanelor pentru care se solicită aplicarea măsurii, document ce urmează a fi depus de angajator pentru decontarea a 41.5% din salariul de bază a anumitor angajați, în anumite limite și condiții.
 
A fost adoptat în 25.06.2020 și a intrat în vigoare în 30.06.2020.
 
6.29 Ordinul nr. 1106/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru modificarea Ordinului nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, prin care:
 
 • s-au modificat modelele de cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor indemnizații altor profesioniști.
 
A fost adoptat în 30.06.2020 și a intrat în vigoare în 01.07.2020.
 
6.30 Ordinul nr. 1108/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru modificarea Ordinului nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prin care:
 
 • s-au modificat modelele cererii, al declarației pe proprie răspundere și al listei persoanelor cu care societăţile cooperative au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii 1/2005 şi cărora le-a fost întreruptă activitatea, pentru solicitarea indemnizațiilor pentru aceste persoane.
 
A fost adoptat în 30.06.2020 și a intrat în vigoare în 01.07.2020.
 
6.31 Ordinul nr. 1109/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru modificarea Ordinului nr. 743/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, prin care:
 
 • s-au modificat modelele cererii și declarației pe proprie răspundere pentru solicitarea indemnizației de către persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care își întrerup activitatea.
 
A fost adoptat în 30.06.2020 și a intrat în vigoare în 02.07.2020.
 
6.32 Ordinul nr. 1110/2020 al Ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru modificarea Ordinului nr. 742/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, prin care:
 
 • s-au modificat modelele cererii, declarației pe proprie răspundere și a listei pe care o va depune structura sportivă pentru obținerea indemnizației în beneficiul sportivilor, antrenorilor, medicilor, asistenților medicali, maseurilor, kinetoterapeuților sau cercetătorilor, ale căror contracte de activitate sportivă au fost suspendate temporar.
 
A fost adoptat în 30.06.2020 și a intrat în vigoare în 02.07.2020.
7. DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
 
7.1 Decizia CCR nr. 152/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, art. 14 lit. c1)-f) și ale art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și a ordonanței de urgență, în ansamblul său, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în ansamblul său, prin care:
 
 • a respins excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.14 lit. c1) - f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, precum și ordonanța de urgență, în ansamblul său, sunt constituționale în raport de criticile formulate; Astfel, Curtea a stabilit că Președintele, acționând în limitele competențelor sale legale, a identificat drepturile și libertățile al căror exercițiu urma să fie restrâns, însă a depășit cadrul legal prin adoptarea măsurilor pe care le-a apreciat drept ”de primă urgenţă cu aplicabilitate directă”;
 • a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență sunt neconstituționale și a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență este neconstituțională, în ansamblul său; Astfel, Curtea a invalidat astfel întregul regim de sancționare contravențională care s-a aplicat în această perioadă celor care nu au respectat măsurile impuse pe perioada stării de urgență; Procesele verbale de aplicare a sancțiunilor contravenționale pot fi astfel contestate pentru acest motiv.
 
A fost pronunțată în 06.05.2020 și produce efecte începând cu data de 13.05.2020.
7.2 Decizia CCR nr. 157/2020 [R/A] referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. f) și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, prin care:
 
 • a respins excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 2 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență sunt constituționale în raport cu criticile formulate; Astfel, Curtea a stabilit faptul că acest articol, ce cuprindea definiția stării de alertă, îndeplinește cerințele de calitate a legii referitoare la claritate și previzibilitate, din interpretarea sistematică a actului normativ rezultând suficiente criterii pentru identificarea unei stări de alertă;
 • a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență sunt constituționale în măsura în care acțiunile și măsurile dispuse pe durata stării de alertă nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale.
 
A fost pronunțată în 13.05.2020 și produce efecte începând cu data de 15.05.2020.
7.3 Decizia CCR nr.457/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.4 alin.(3) și (4), precum și ale art.65 lit.s) și ș), ale art.66 lit.a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art.65 lit.s), ș) și t) și ale art.67 alin.(2) lit.b) în ceea ce privește trimiterile la art.65 lit.s), ș) și t) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care:
 
 • a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.4 alin.(3) și (4) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sunt neconstituționale; Astfel, Curtea a stabilit faptul că ”încuviințarea” sau ”modificarea” de către Parlament a măsurilor adoptate de Guvern prin hotărâre este lipsită de temei constituțional și denaturează regimul juridic al hotărârilor Guvernului, ca acte de executare a legii, nefiind necesară pentru instaurarea stării de alertă;
 • a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.65 lit.s) și ș), ale art.66 lit.a), b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art.65 lit.s), ș) și t) și ale art.67 alin.(2) lit.b) în ceea ce privește trimiterile la art.65 lit.s), ș) și t) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sunt neconstituționale.
 
A fost pronunțată în 25.06.2020 și produce efecte începând cu data de 01.07.2020.
7.4 Decizia CCR nr. 458/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, prin care:
 
 • a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.25 alin.(2) teza întâi din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 privind în reforma în domeniul sănătății; Astfel, Curtea a stabilit faptul că nu este posibilă stabilirea prin ordin al ministrului sănătății a bolilor transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii; Curtea susține că legiuitorul trebuie să aibă în vedere că dispoziţiile referitoare la internarea obligatorie reprezintă ultima opţiune la care autorităţile pot recurge, astfel că este necesar să fie reglementate şi alte măsuri de o severitate mai scăzută, care să fie aplicate, dacă sunt eficiente; În lipsa reglementării măsurii internării printr-un act normativ cu putere de lege, nu este posibilă aplicarea acestei măsuri fără consimțământul persoanei;
 • a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, articol care reglementa competența ministrului sănătății de a institui carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate în cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor de urgență de sănătate publică internaționale.
 
A fost pronunțată în 25.06.2020 și produce efecte începând cu data de 02.07.2020.
 
8. HOTĂRÂRI ALE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 
8.1 Hotărârea CNSU nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, în ansamblul său, prin care:
 
 • s-a instituit starea de alertă pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile și s-au adoptat o serie de măsuri de prevenire și control în contextul pandemiei de COVID-19;
 • s-a decis obligativitatea purtării măștii în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise;
 • s-a stabilit obligația instituțiilor și a autorităților publice și a operatorilor economici de a organiza activitatea în regim de muncă la domiciliu sau, dacă acest lucru nu este posibil, să ia anumite măsuri pentru asigurarea sănătății angajaților;
 • s-a stabilit obligația instituțiilor și a operatorilor economici de a lua măsuri pentru organizarea activității, dacă se permite accesul publicului în incintă;
 • s-a interzis organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise, cu anumite excepții;
 • s-a suspendat activitatea de servire a produselor în spațiile de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, inclusiv pe terasele exterioare, cu excepția activităților de comercializare a produselor care nu presupun rămânerea clienților în aceste spații;
 • s-a suspendat activitatea centrelor comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, unde își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici;
 • s-a prelungit măsura suspendării zborurilor efectuate către Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, cât și din aceste țări, pe o perioadă de 14 zile, cu anumite excepții;
 • s-a instituit măsura carantinei / izolării la domiciliu împreună cu persoanele cu care locuiesc împreună, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate;
 • s-a instituit interdicția deplasării persoanelor în afara localităților, cu anumite excepții;
 • s-a menținut măsura suspendării cursurilor din unitățile de învățământ;
 • s-a menținut posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă/în zone speciale, în anumite condiții.
 
A fost pronunțată în 14.05.2020 și produce efecte începând cu data de 15.05.2020.